หัวข้อข่าว : ศว.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-17 10:20:54 เข้าชม : 25,224 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวอำพร ท้วมนิ่ม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยทีมจาก กศน.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตาประหยัดพลังงานจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และทีมจาก กศน.อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบบรรจุก๊าซชีวภาพจาก Biogas Ball ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


.