หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-17 10:37:28 เข้าชม : 25,220 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนายรักษก อภิวงค์คำ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ลงพื้นที่และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา


.