หัวข้อข่าว : ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-16 13:38:17 เข้าชม : 25,032 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรักษกอภิวงค์คำ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ครูและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ต้อนรับและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาพยนต์เสมือนจริง เรื่องผลกระทบจากการใช้พลังงาน และนิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา


.