หัวข้อข่าว : ศว.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-19 16:50:51 เข้าชม : 25,017 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวปาลจิรา ผดุงกรรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา วันที่ 16 กันยายน2565โดยมี ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น


.