หัวข้อข่าว : ศว.นครสวรรค์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์จ.นครสวรรค์
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-21 10:29:34 เข้าชม : 25,022 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่………….. นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะครูและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สนุกสนานไปกับกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ อาทิ ไลเคนดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ แว่นตาสามมิติ เรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงท้องฟ้าจำลอง


.