หัวข้อข่าว : การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-18 16:06:22 เข้าชม : 25,013 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของ นายรักษก อภิวงค์คำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดยคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีดังนี้ 1. นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 2. นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์


.