หัวข้อข่าว : ศว.นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-19 10:12:38 เข้าชม : 25,018 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายอภิชัย แดงดี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวปาลจิรา ผดุงกรรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ พิชชาพร เฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


.