หัวข้อข่าว : ศว.นครสวรรค์ เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-24 20:31:31 เข้าชม : 25,015 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิภาวี นิธินันทน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวเบญญพร ฉิมอ่วม นักวิชาการการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


.