หัวข้อข่าว : กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมเติมความรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-17 11:49:01 เข้าชม : 25,294 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมเติมความรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถานที่ประกอบด้วย 1 .ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 3. โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี


.