ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
      ข่าวประชาสัมพันธ์